Author Archives: admin_tygia

Tỷ giá USD ngày hôm nay – tỷ giá Đô la Mỹ ngày hôm nay

USD tự do | Tỷ giá thị trường tự do ngày 10/04/2020

Tỷ giá USD / VND tại các Ngân hàng Biến động tỷ giá usd tại các ngân hàng trên thị trường ngày hôm nay. 1 USD to VND 23,620  100 USD to VND 2362000  600 USD to VND 14172000  5 USD to VND 118100  200 USD to VND 4724000  700 USD to VND 16534000  10 […]

USD tự do ngày 30/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 30/03/2020 giảm | Exchange Rate 1 Usd to VND for 30/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 30/03/2020

USD tự do ngày 30/03/2020 mua vào giá 23,700 giảm 20 đồng  trong khi bán ra giá 23,850 tăng 30 đồng(vào lúc 17h) USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 30/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,700 for Bank’s rate please click here.  1 USD to VND 23,700  100 USD to VND 2370000  600 […]

USD tự do ngày 27/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 27/03/2020 giảm | Exchange Rate 1 Usd to VND for 27/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 27/03/2020

USD tự do ngày 27/03/2020 mua vào giá 23,720 giảm 30 đồng  trong khi bán ra giá 23,820 giảm 30 đồng(vào lúc 13h) USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 27/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,720 for Bank’s rate please click here. 1 USD to VND 23,720  100 USD to VND 2372000  600 […]

USD tự do ngày 26/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 26/03/2020 giảm | Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 26/03/2020 mua vào giá 23,750 giảm 80 đồng  trong khi bán ra giá 23,850 giảm 80 đồng(vào lúc 13h) Mua vào Bán ra USD tự do 23,750   -80 23,850   -80 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,750 for Bank’s rate please click […]

USD tự do ngày 25/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 25/03/2020 giảm nhẹ| Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 25/03/2020

USD tự do ngày 25/03/2020 mua vào giá 23,830 giảm nhẹ 20 đồng  trong khi bán ra giá 23,930 giảm nhẹ 20 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 25/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,830 23,930 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,830 for […]

USD tự do ngày 23/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 23/03/2020 tăng mạnh| Exchange Rate 1 Usd to VND for 23/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 23/03/2020

USD tự do ngày 23/03/2020 mua vào giá 23,780 tăng mạnh 180 đồng  trong khi bán ra giá 23,900 tăng mạnh 200 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 20/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,780 23,900 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 20/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,600 for […]

USD tự do ngày 20/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 20/03/2020 tăng mạnh| Exchange Rate 1 Usd to VND for 20/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 20/03/2020

USD tự do ngày 20/03/2020 mua vào giá 23,600 tăng mạnh 140 đồng  trong khi bán ra giá 23,700 tăng mạnh 200 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 20/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,600 23,700 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 20/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,600 […]

USD tự do ngày 19/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 19/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 19/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 19/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 19/03/2020 tăng mạnh| Exchange Rate 1 Usd to VND for 19/03/2020 at exchange shops in the city centre Exchange Rate 18/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,450 tăng 180 23,500 tăng 210   USD to VND Exchange Rate 1 Usd […]

USD tự do ngày 18/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 18/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 18/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 18/03/2020

USD tự do ngày 18/03/2020 mua vào giá 23,270  tăng nhẹ 20 đồng  bán ra giá 23,290 tăng nhẹ 20 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 18/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,270 23,290 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 18/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,270 for Banks rate please […]

USD tự do ngày 17/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 17/03/2020  | Exchange Rate 1 Usd to VND for 17/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 17/03/2020

USD tự do ngày 17/03/2020 mua vào giá 23,250 đồng  bán ra giá 23,270  đồng (vào lúc 13h30) Exchange Rate 17/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,250 23,270   USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 17/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,250 for Banks rate please click here. USD to […]