USD tự do ngày 12/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 12/03/2020 giảm nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 12/03/2020 at exchange shops in the city centre

Tỷ giá thị trường tự do ngày 12/03/2020 giảm nhẹ

USD tự do ngày 11/03/2020 mua vào giá 23,230 giảm 20 đồng  bán ra giá 23,250 giảm 20 đồng (vào lúc 16h)

Exchange Rate

12/3/2020Mua vào/BuyBán ra/Sale
USD to VND23,23023,250

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 10/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,230 for Banks rate please click here.

 1 USD to VND 23,230 100 USD to VND 2323000 600 USD to VND 13938000
 5 USD to VND 116150 200 USD to VND 4646000 700 USD to VND 16261000
 10 USD to VND 232300 300 USD to VND 6969000 800 USD to VND 18584000
 20 USD to VND 464600 400 USD to VND 9292000 900 USD to VND 20907000
 50 USD to VND 1161500 500 USD to VND 11615000 1000 USD to VND 23230000


VND to USD

 1000 VND to USD $0.04 100000 VND to USD $4.30 5000000 VND to USD $215.24
 2000 VND to USD $0.09 200000 VND to USD $8.61 10000000 VND to USD $430.48
 5000 VND to USD $0.22 500000 VND to USD $21.52 50000000 VND to USD $2,152.39
 10000 VND to USD $0.43 1000000 VND to USD $43.05 100000000 VND to USD $4,304.78
 20000 VND to USD $0.86 5000000 VND to USD $215.24 500000000 VND to USD $21,523.89
 50000 VND to USD $2.15 10000000 VND to USD $430.48 1000000000 VND to USD $43,047.78


Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank
Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

 

 

Nội dung bài viết