USD tự do ngày 26/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 26/03/2020 giảm | Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 26/03/2020 mua vào giá 23,750 giảm 80 đồng  trong khi bán ra giá 23,850 giảm 80 đồng(vào lúc 13h)

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,750   -80 23,850   -80

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,750 for Bank’s rate please click here.

 1 USD to VND 23,750  100 USD to VND 2375000  600 USD to VND 14250000
 5 USD to VND 118750  200 USD to VND 4750000  700 USD to VND 16625000
 10 USD to VND 237500  300 USD to VND 7125000  800 USD to VND 19000000
 20 USD to VND 475000  400 USD to VND 9500000  900 USD to VND 21375000
 50 USD to VND 1187500  500 USD to VND 11875000  1000 USD to VND 23750000

VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.21  5000000 VND to USD $210.53
 2000 VND to USD $0.08  200000 VND to USD $8.42  10000000 VND to USD $421.05
 5000 VND to USD $0.21  500000 VND to USD $21.05  50000000 VND to USD $2,105.26
 10000 VND to USD $0.42  1000000 VND to USD $42.11  100000000 VND to USD $4,210.53
 20000 VND to USD $0.84  5000000 VND to USD $210.53  500000000 VND to USD $21,052.63
 50000 VND to USD $2.11  10000000 VND to USD $421.05  1000000000 VND to USD $42,105.26

Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *