USD tự do ngày 26/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 26/03/2020 giảm | Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 26/03/2020 mua vào giá 23,750 giảm 80 đồng  trong khi bán ra giá 23,850 giảm 80 đồng(vào lúc 13h)

Mua vàoBán ra
USD tự do23,750   -8023,850   -80

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 26/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,750 for Bank’s rate please click here.

 1 USD to VND 23,750 100 USD to VND 2375000 600 USD to VND 14250000
 5 USD to VND 118750 200 USD to VND 4750000 700 USD to VND 16625000
 10 USD to VND 237500 300 USD to VND 7125000 800 USD to VND 19000000
 20 USD to VND 475000 400 USD to VND 9500000 900 USD to VND 21375000
 50 USD to VND 1187500 500 USD to VND 11875000 1000 USD to VND 23750000

VND to USD

 1000 VND to USD $0.04 100000 VND to USD $4.21 5000000 VND to USD $210.53
 2000 VND to USD $0.08 200000 VND to USD $8.42 10000000 VND to USD $421.05
 5000 VND to USD $0.21 500000 VND to USD $21.05 50000000 VND to USD $2,105.26
 10000 VND to USD $0.42 1000000 VND to USD $42.11 100000000 VND to USD $4,210.53
 20000 VND to USD $0.84 5000000 VND to USD $210.53 500000000 VND to USD $21,052.63
 50000 VND to USD $2.11 10000000 VND to USD $421.05 1000000000 VND to USD $42,105.26

Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

 

Nội dung bài viết