USD tự do ngày 17/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 17/03/2020  | Exchange Rate 1 Usd to VND for 17/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 17/03/2020

USD tự do ngày 17/03/2020 mua vào giá 23,250 đồng  bán ra giá 23,270  đồng (vào lúc 13h30)

Exchange Rate

17/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale
USD to VND 23,250 23,270

 

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 17/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,250 for Banks rate please click here.

USD to VND 23,250 23,270
 1 USD to VND 23,250  100 USD to VND 2325000  600 USD to VND 13950000
 5 USD to VND 116250  200 USD to VND 4650000  700 USD to VND 16275000
 10 USD to VND 232500  300 USD to VND 6975000  800 USD to VND 18600000
 20 USD to VND 465000  400 USD to VND 9300000  900 USD to VND 20925000
 50 USD to VND 1162500  500 USD to VND 11625000  1000 USD to VND 23250000

VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.30  5000000 VND to USD $215.05
 2000 VND to USD $0.09  200000 VND to USD $8.60  10000000 VND to USD $430.11
 5000 VND to USD $0.22  500000 VND to USD $21.51  50000000 VND to USD $2,150.54
 10000 VND to USD $0.43  1000000 VND to USD $43.01  100000000 VND to USD $4,301.08
 20000 VND to USD $0.86  5000000 VND to USD $215.05  500000000 VND to USD $21,505.38
 50000 VND to USD $2.15  10000000 VND to USD $430.11  1000000000 VND to USD $43,010.75

Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *