USD tự do ngày 18/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 18/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 18/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 18/03/2020

USD tự do ngày 18/03/2020 mua vào giá 23,270  tăng nhẹ 20 đồng  bán ra giá 23,290 tăng nhẹ 20 đồng(vào lúc 16h)

Exchange Rate

18/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale
USD to VND 23,270 23,290

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 18/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,270 for Banks rate please click here.

 1 USD to VND 23,270  100 USD to VND 2327000  600 USD to VND 13962000
 5 USD to VND 116350  200 USD to VND 4654000  700 USD to VND 16289000
 10 USD to VND 232700  300 USD to VND 6981000  800 USD to VND 18616000
 20 USD to VND 465400  400 USD to VND 9308000  900 USD to VND 20943000
 50 USD to VND 1163500  500 USD to VND 11635000  1000 USD to VND 23270000


VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.30  5000000 VND to USD $214.87
 2000 VND to USD $0.09  200000 VND to USD $8.59  10000000 VND to USD $429.74
 5000 VND to USD $0.21  500000 VND to USD $21.49  50000000 VND to USD $2,148.69
 10000 VND to USD $0.43  1000000 VND to USD $42.97  100000000 VND to USD $4,297.38
 20000 VND to USD $0.86  5000000 VND to USD $214.87  500000000 VND to USD $21,486.89
 50000 VND to USD $2.15  10000000 VND to USD $429.74  1000000000 VND to USD $42,973.79

 

Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *