USD tự do ngày 19/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 19/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 19/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 19/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 19/03/2020 tăng mạnh| Exchange Rate 1 Usd to VND for 19/03/2020 at exchange shops in the city centre

Exchange Rate

18/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale
USD to VND 23,450 tăng 180 23,500 tăng 210

 

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 19/03/2020  at exchange shops in the city centre“For reference only” : 23,280 for Banks rate please click here.

 

 1 USD to VND 23,450  100 USD to VND 2345000  600 USD to VND 14070000
 5 USD to VND 117250  200 USD to VND 4690000  700 USD to VND 16415000
 10 USD to VND 234500  300 USD to VND 7035000  800 USD to VND 18760000
 20 USD to VND 469000  400 USD to VND 9380000  900 USD to VND 21105000
 50 USD to VND 1172500  500 USD to VND 11725000  1000 USD to VND 23450000


VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.26  5000000 VND to USD $213.22
 2000 VND to USD $0.09  200000 VND to USD $8.53  10000000 VND to USD $426.44
 5000 VND to USD $0.21  500000 VND to USD $21.32  50000000 VND to USD $2,132.20
 10000 VND to USD $0.43  1000000 VND to USD $42.64  100000000 VND to USD $4,264.39
 20000 VND to USD $0.85  5000000 VND to USD $213.22  500000000 VND to USD $21,321.96
 50000 VND to USD $2.13  10000000 VND to USD $426.44  1000000000 VND to USD $42,643.92

Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.
Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank Click  vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam
.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *