USD tự do ngày 23/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 23/03/2020 tăng mạnh| Exchange Rate 1 Usd to VND for 23/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 23/03/2020

USD tự do ngày 23/03/2020 mua vào giá 23,780 tăng mạnh 180 đồng  trong khi bán ra giá 23,900 tăng mạnh 200 đồng(vào lúc 16h)

Exchange Rate

20/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale
USD to VND 23,780 23,900

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 20/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,600 for Banks rate please click here.

 1 USD to VND 23,780  100 USD to VND 2378000  600 USD to VND 14268000
 5 USD to VND 118900  200 USD to VND 4756000  700 USD to VND 16646000
 10 USD to VND 237800  300 USD to VND 7134000  800 USD to VND 19024000
 20 USD to VND 475600  400 USD to VND 9512000  900 USD to VND 21402000
 50 USD to VND 1189000  500 USD to VND 11890000  1000 USD to VND 23780000

VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.21  5000000 VND to USD $210.26
 2000 VND to USD $0.08  200000 VND to USD $8.41  10000000 VND to USD $420.52
 5000 VND to USD $0.21  500000 VND to USD $21.03  50000000 VND to USD $2,102.61
 10000 VND to USD $0.42  1000000 VND to USD $42.05  100000000 VND to USD $4,205.21
 20000 VND to USD $0.84  5000000 VND to USD $210.26  500000000 VND to USD $21,026.07
 50000 VND to USD $2.10  10000000 VND to USD $420.52  1000000000 VND to USD $42,052.14


Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank 
Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *