USD tự do ngày 25/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 25/03/2020 giảm nhẹ| Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 25/03/2020

USD tự do ngày 25/03/2020 mua vào giá 23,830 giảm nhẹ 20 đồng  trong khi bán ra giá 23,930 giảm nhẹ 20 đồng(vào lúc 16h)

Exchange Rate

25/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale
USD to VND 23,830 23,930

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,830 for Banks rate please click here.

 1 USD to VND 23,830  100 USD to VND 2383000  600 USD to VND 14298000
 5 USD to VND 119150  200 USD to VND 4766000  700 USD to VND 16681000
 10 USD to VND 238300  300 USD to VND 7149000  800 USD to VND 19064000
 20 USD to VND 476600  400 USD to VND 9532000  900 USD to VND 21447000
 50 USD to VND 1191500  500 USD to VND 11915000  1000 USD to VND 23830000

VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.20  5000000 VND to USD $209.82
 2000 VND to USD $0.08  200000 VND to USD $8.39  10000000 VND to USD $419.64
 5000 VND to USD $0.21  500000 VND to USD $20.98  50000000 VND to USD $2,098.20
 10000 VND to USD $0.42  1000000 VND to USD $41.96  100000000 VND to USD $4,196.39
 20000 VND to USD $0.84  5000000 VND to USD $209.82  500000000 VND to USD $20,981.96
 50000 VND to USD $2.10  10000000 VND to USD $419.64  1000000000 VND to USD $41,963.91

Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.

Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *