USD tự do ngày 27/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 27/03/2020 giảm | Exchange Rate 1 Usd to VND for 27/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 27/03/2020

USD tự do ngày 27/03/2020 mua vào giá 23,720 giảm 30 đồng  trong khi bán ra giá 23,820 giảm 30 đồng(vào lúc 13h)

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 27/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,720 for Bank’s rate please click here.

1 USD to VND 23,720 100 USD to VND 2372000 600 USD to VND 14232000
 5 USD to VND 118600 200 USD to VND 4744000 700 USD to VND 16604000
 10 USD to VND 237200 300 USD to VND 7116000 800 USD to VND 18976000
 20 USD to VND 474400 400 USD to VND 9488000 900 USD to VND 21348000
 50 USD to VND 1186000 500 USD to VND 11860000 1000 USD to VND 23720000

VND to USD

1000 VND to USD $0.04 100000 VND to USD $4.22 5000000 VND to USD $210.79
 2000 VND to USD $0.08 200000 VND to USD $8.43 10000000 VND to USD $421.59
 5000 VND to USD $0.21 500000 VND to USD $21.08 50000000 VND to USD $2,107.93
 10000 VND to USD $0.42 1000000 VND to USD $42.16 100000000 VND to USD $4,215.85
 20000 VND to USD $0.84 5000000 VND to USD $210.79 500000000 VND to USD $21,079.26
 50000 VND to USD $2.11 10000000 VND to USD $421.59 1000000000 VND to USD $42,158.52

 

Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank click vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.

 

 

 

 

 

Nội dung bài viết