Hiển thị 1 đến 20 của 121 Tìm kiếm kim cương Hiển thị dòng/trangTrang đầuTrước12345Tiếp theoTrang cuối

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
10.06 3.83 D IF EX EX EX 3,978,221.000 5303089184
10.16 4.02 O P VVS2 EX EX EX 712,303.800 1192472119
11.16 5.03 N VS2 EX EX EM 998,897.640 1172838019
11.33 5.51 G VS1 EX EX EX 2,996,023.930 2175545822
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 3,990,723.000 1182921703
12.43 3.19 F VVS1 EX EX PEAR 1,050,447.063 7216338119
12.99 8.02 J VVS1 EX EX EX 3,298,225.000 2156795625
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 3,996,724.900 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 4,968,794.880 5161727536
18.32 35.04 FBF VS2 EX EX ASSCHER 18,527,400.000 2191016884
4.50 0.34 D IF EX VG EX 29,339.280 1308268921
4.50 0.34 F IF EX EX EX 21,812.700 6321808179
4.50 0.34 F IF EX EX EX 21,812.700 5326442769
4.50 0.35 E VVS1 EX EX EX 21,385.000 6322796751
4.50 0.32 E VVS2 EX EX EX 19,491.840 1325680664
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 21,189.480 2181524032
4.51 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,740.000 1279904443
4.51 0.33 E VS2 EX EX EX 17,914.050 2307919684
4.51 0.34 E IF VG EX EX 22,372.000 5316764875
4.51 0.35 E IF EX EX EX 23,030.000 1339420539

Hiển thị 1 đến 20 của 121 Tìm kiếm kim cương Hiển thị dòng/trangTrang đầuTrước12345Tiếp theoTrang cuối