Tag Archives: 10-04-2020

Tỷ giá USD ngày hôm nay – tỷ giá Đô la Mỹ ngày hôm nay

USD tự do | Tỷ giá thị trường tự do ngày 10/04/2020

Tỷ giá USD / VND tại các Ngân hàng Biến động tỷ giá usd tại các ngân hàng trên thị trường ngày hôm nay. 1 USD to VND 23,620  100 USD to VND 2362000  600 USD to VND 14172000  5 USD to VND 118100  200 USD to VND 4724000  700 USD to VND 16534000  10 […]