Tag Archives: đô la

USD tự do ngày 25/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 25/03/2020 giảm nhẹ| Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 25/03/2020

USD tự do ngày 25/03/2020 mua vào giá 23,830 giảm nhẹ 20 đồng  trong khi bán ra giá 23,930 giảm nhẹ 20 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 25/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,830 23,930 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,830 for […]

USD tự do ngày 13/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 13/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 13/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 13/03/2020

USD tự do ngày 13/03/2020 mua vào giá 23,240  tăng nhẹ 10 đồng  bán ra giá 23,260 tăng nhẹ 10 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 13/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,240 23,260 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 10/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,240 for Banks rate please […]