Tag Archives: usd to vnd

Tỷ giá USD ngày hôm nay – tỷ giá Đô la Mỹ ngày hôm nay

USD tự do | Tỷ giá thị trường tự do ngày 10/04/2020

Tỷ giá USD / VND tại các Ngân hàng Biến động tỷ giá usd tại các ngân hàng trên thị trường ngày hôm nay. 1 USD to VND 23,620  100 USD to VND 2362000  600 USD to VND 14172000  5 USD to VND 118100  200 USD to VND 4724000  700 USD to VND 16534000  10 […]

USD tự do ngày 25/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 25/03/2020 giảm nhẹ| Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 25/03/2020

USD tự do ngày 25/03/2020 mua vào giá 23,830 giảm nhẹ 20 đồng  trong khi bán ra giá 23,930 giảm nhẹ 20 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 25/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,830 23,930 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 25/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,830 for […]

USD tự do ngày 13/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 13/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 13/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 13/03/2020

USD tự do ngày 13/03/2020 mua vào giá 23,240  tăng nhẹ 10 đồng  bán ra giá 23,260 tăng nhẹ 10 đồng(vào lúc 16h) Exchange Rate 13/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,240 23,260 USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 10/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,240 for Banks rate please […]

Tỷ giá đô la tự do 09-03-2020

Tỷ giá đô la tự do

USD tự do ngày 09/03/2020 mua vào giá 23,250 tăng 10 đồng  bán ra giá 23,270 tăng 10 đồng Exchange Rate USD to VND Exchange Rate 1 Usd to VND for 09/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,250 for Banks rate please click here. 9/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale USD to VND 23,250 […]