USD tự do ngày 13/03/2020 | Tỷ giá thị trường tự do ngày 13/03/2020 tăng nhẹ | Exchange Rate 1 Usd to VND for 13/03/2020 at exchange shops in the city centre

USD tự do ngày 13/03/2020

USD tự do ngày 13/03/2020 mua vào giá 23,240  tăng nhẹ 10 đồng  bán ra giá 23,260 tăng nhẹ 10 đồng(vào lúc 16h)

Exchange Rate

13/3/2020 Mua vào/Buy Bán ra/Sale
USD to VND 23,240 23,260

USD to VND

Exchange Rate 1 Usd to VND for 10/03/2020  at exchange shops in the city centre “For reference only” : 23,240 for Banks rate please click here.

 1 USD to VND 23,240  100 USD to VND 2324000  600 USD to VND 13944000
 5 USD to VND 116200  200 USD to VND 4648000  700 USD to VND 16268000
 10 USD to VND 232400  300 USD to VND 6972000  800 USD to VND 18592000
 20 USD to VND 464800  400 USD to VND 9296000  900 USD to VND 20916000
 50 USD to VND 1162000  500 USD to VND 11620000  1000 USD to VND 23240000

VND to USD

 1000 VND to USD $0.04  100000 VND to USD $4.30  5000000 VND to USD $215.15
 2000 VND to USD $0.09  200000 VND to USD $8.61  10000000 VND to USD $430.29
 5000 VND to USD $0.22  500000 VND to USD $21.51  50000000 VND to USD $2,151.46
 10000 VND to USD $0.43  1000000 VND to USD $43.03  100000000 VND to USD $4,302.93
 20000 VND to USD $0.86  5000000 VND to USD $215.15  500000000 VND to USD $21,514.63
 50000 VND to USD $2.15  10000000 VND to USD $430.29  1000000000 VND to USD $43,029.26

 


Link lấy tỷ giá trực tiếp từ Ngân Hàng Vietcombank 
Link vào đây để theo dõi thông tin và tỷ giá của các Ngân hàng Việt Nam.Tỷ giá này dựa trên tham khảo tại các cửa hàng Hà trung- Hà nội và chỉ mang tính tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *